Przedszkole

Rekrutacja

Do przedszkola Misio w Kłodawie przyjmowane będą dzieci od 2,5 do 6 lat.

Odpłatność za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Misio w Kłodawie składać się będzie z jednorazowej opłaty wpisowej, miesięcznej opłaty stałej oraz opłaty za wyżywienie podlegającej zwrotowi, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu wg dziennej stawki żywieniowej. 

Jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa – 150 zł 


Pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 7:00 do godz. 15:00

300 zł + wyżywienie*


Pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 7:00 do godz. 17:00

350 zł + wyżywienie*

Odpłatność za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola Misio w Kłodawie:

  • bliźniaki – maksymalna zniżka miesięcznej opłaty stałej po 100,00 zł od dziecka,
  • rodzeństwo – zniżka w wysokości 50% miesięcznej opłaty stałej na jedno z dzieci.

W przypadku rodzeństwa obowiązuje jedna opłata wpisowa.

*Stawka żywieniowa podana zostanie po wyłonieniu firmy cateringowej.

Niepubliczne Przedszkole Misio będzie czynne od poniedziałku do piątku (również w okresie ferii i wakacji, z wyjątkiem przerw wyznaczonych przez właściciela Przedszkola) w godz. 7:00 – 17:00.

Pobierz dokumenty: