O nas

 

Niepubliczne Przedszkole MISIO w Kłodawie powstało 1 września 2020r.
i mieści się przy ulicy Kościelnej 9, w nowo wyremontowanym budynku. Placówka jest nastawiona na rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy – Przedszkole Kłodawa Misio


Przedszkole Misio pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, misio wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Prywatne przedszkole w Kłodawie tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki – Misio Kłodawa


Przedszkole w Kłodawie promuje zdrowy styl życia oraz kładzie nacisk na zwiększenie aktywności ruchowej dziecka, kształci zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej,  rozwija kompetencje społeczne a także uczy odróżniania dobra od zła – Tylko przedszkole Misio w Kłodawie.


Miso w Kłodawie pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz odnoszenia sukcesów szkolnych.


Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Niepubliczne przedszkole Misio w Kłodawie stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia.