Angielski

—— ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT ——

Wspieraj naturalne predyspozycje dziecięcego umysłu do nauki i spraw, by Twoje dziecko jak najwcześniej nabyło umiejętności językowe niezbędne w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.

To doskonały start dla małych bohaterów i przygotowanie do kolejnych bardziej zaawansowanych etapów nauki języka angielskiego w szkole. Podczas zajęć w Misio English School dzieci odkrywają, że wszystko co jest im dobrze znane, ma także swoją nazwę w języku angielskim.

Zajęcia  j. angielskiego przygotowane są dla 3-latków, 4-latków, 5-latków, 6-latków 

 

 

Jaki jest koszt zajęć ?

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (sobota) po 60 minut, w grupach 8-10 osobowych

Miesięczna opłata za zajęcia – 200 zł

Materiały do nauki (jednorazowa roczna opłata) – 180 zł

Kiedy rozpoczynają się zajęcia ?

Zajęcia dla dzieci rozpoczynają się 3 września 2022 r. i odbywają się raz w tygodniu w soboty (4 razy w miesiącu). W trakcie roku szkolnego można dopisać dziecko, jeśli są wolne miejsca w grupach.

Czy rodzice mogą przebywać na zajęciach z dziećmi ?

Najmłodsze dzieci 3-letnie mogą początkowo przebywać w obecności rodzica. Jeśli dziecko jest na to gotowe, rodzice wycofują się z zajęć i dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie.

Jak rodzic będzie informowany o postępach dziecka ?

Rodzice mają stały kontakt z lektorem oraz otrzymują raporty końcoworoczne.

Czego moje dziecko nauczy się na kursie języka angielskiego ?

Dzieci na naszym kursie poznają:

 • piosenki, rymowanki, historyjki,
 • uczą się reagować na proste komunikaty w j. angielskim i odpowiadać na pytania,
 • opisują kolory, kształty geometryczne, uczucia,
 • nazywają meble, zwierzęta, produkty spożywcze, części ciała i ubrania, członków rodziny, środki transportu, zabawki w domu i na placu zabaw
 • uczą się liczyć, nazywać litery alfabetu i cyfry,
 • opisują położenie przedmiotów i pogodę,
 • mówią o swoich preferencjach i umiejętnościach, używając struktur “I like” i „I can”,
 • ćwiczą poprawną wymowę i intonację,
 • rozbudzają w sobie ciekawość i zamiłowanie do nauki j. angielskiego,
 • uczą się współpracy w grupie i indywidualnie,
 • wzmacniają poczucie własnej wartości i pewności siebie,
 • doświadczają wielu pozytywnych emocji na zajęciach i dodatkowych imprezach szkolnych,
 • usamodzielniają się i nabierają pewności  siebie poprzez udział w zajęciach bez rodziców.

Jakie materiały do nauki otrzyma moje dziecko ?

W roku szkolnym dzieci otrzymują podręcznik i ćwiczenia oraz niezbędne przybory w czasie zajęć.  Na koniec roku dzieci otrzymują dyplomy.

Jak moje dziecko będzie uczyło się języka angielskiego ?

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Podczas zajęć z nauczycielem dzieci uczą się języka angielskiego naturalnie, metodą spirali poprzez powtarzanie i utrwalanie materiału na wiele sposobów. Nauczyciel wykorzystuje ruch, karty obrazkowe, piosenki, gry i zabawy, historyjki i wiele innych materiałów dostosowanych do wieku dzieci.